ថ្នាក់រៀនលើបណ្តាញ

រៀនជំនាញថ្មី!

ចុះឈ្មោះចូលរៀនឥឡូវដើម្បីសង់មូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់មុខរបរ និងអនាគតអ្នក

ជំនាញសំខាន់ៗ

វគ្គសិក្សាថ្មីៗ

មេរៀនពេញនិយម

តើអ្នកត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅដើម្បីទទួលយកចំណេះដឹងថ្មីៗ? អ្នកអាចជ្រើសរើសសិក្សាមេរៀនពេញនិយមរៀបតាមលំដាប់ដូចខាងក្រោមៈ

បទពិសោធន៍

គ្រូបណ្តុះបណ្តាលប្រកបដោយបទពិសោធន៍ និងបង្រៀនពីគន្លឹះងាយយល់សម្រាប់ជួយឲ្យសិស្សអនុវត្តន៍បានងាយស្រួល!

ការអប់រំ

មេរៀនទាំងអស់សុទ្ធតែដកស្រង់មកសម្រាប់តម្រូវតាមទីផ្សារការងារបច្ចុប្បន្ន និងសម្រាប់ការកំសាន្តពេញនិយមសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ថ្មី!

វិញ្ញាបនប័ត្រ

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ងមុខវិជ្ជានីមួយៗសិស្សនឹងទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្របញ្ចាក់ការសិក្សាដែលសិស្សនឹងទទួលបានក្រោយបញ្ចប់មេរៀន។

ការសិក្សាស្របតាមពេលវេលារបស់អ្នក

បង្កើនផលិតភាពការងាររបស់អ្នកជាមួយនឹងមុខជំនាញថ្មីពេញនិយមបំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្ន

វគ្គសិក្សារបស់យើង

ហេតុអ្វីជ្រើសរើសពួកយើង?

កសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃជំនាញដ៏ពិតប្រាកដសម្រាប់ការងារអាជីព និងការកំសាន្តផ្ទាល់ខ្លួន ជាមួយវគ្គសិក្សាថ្មី ការបង្រៀនងាយយល់ជាមួយគន្លឹះ និងបទពិសោធន៍ថ្មីៗសម្រាប់ជួយឲ្យអ្នកឆាប់ចាប់បាន និងឆាប់ចេះ!

មេរៀនល្អបំផុតនាំមុខគេ!

រាល់មេរៀនល្អៗទាំងអស់ត្រូវបានសម្រិតសម្រាំង និងរៀបចំឡើងសម្រាប់ជួយឲ្យសិស្សបង្កើតសមត្ថភាពបានឆាប់រហ័ស។

កម្មវិធីសិក្សាស្របតាមពេលវេលាសិស្ស!

សិស្សអាចចំណាយពេលសិក្សានៅពេលណាក៏បាន មកពីកន្លែងណាក៏បានឲ្យតែភ្ជាប់ទៅកាន់អ៊ីនធឺណេតបាន។

វិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់ការសិក្សា

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់វគ្គសិក្សានីមួយៗសញ្ញាប័ត្រនឹងត្រូវបានបង្កើតជូនដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមបច្ចេកទេសអេឡិចត្រូនិក។

ចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកសិក្សា

ទទួលបានទំនុកចិត្តខ្ពស់ពីសំណាក់សិស្សជាច្រើនអ្នកដែលបានចូលរួមវគ្គសិក្សាជាមួយយើងខ្ញុំកន្លងមក!

0
5/5
វាយតម្លៃ ១,៥៩៧
វាយតម្លៃតាមហ្គោហ្គល
Piseth Academy
“មេរៀនមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការផ្លុំខ្លុយរបស់បងពិតជាងាយស្រួលរៀនតាមណាស់។ អរគុណសម្រាប់គន្លឹះងាយៗក្នុងការអានណោតភ្លេង និងការលេងជាមួយឧបករណ៍!”
5/5
វិសាល
Piseth Academy
“ខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ឧបករណ៍កាលីមបាទេពីមុនមក តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ ហើយបានទៅរកទិញឧបករណ៍នេះមករៀនតាមមេរៀនក្នុងវ៉េបសាយនេះ។ ពិតជាងាយស្រួលរៀនតាម និងឆាប់ចេះលេងខ្លាំងណាស់!”
5/5
គន្ធា
Piseth Academy
“ខ្ញុំមិនសូវក្លាហានទេពីមុនមក តែបន្ទាប់ពីបានសិក្សាវគ្គអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនឯងនេះមក ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពក្លាហានជាងមុនឆ្ងាយណាស់ អាចនិយាយបានថាផ្លាស់ប្តូរ ៣៦០ដឺក្រេតែម្តង!”
5/5
ចាន្នី
Piseth Academy
“ខ្ញុំជានិស្សិតទើបបញ្ចប់ការសិក្សា ខ្ញុំទទួលបានមេរៀនមេរៀនល្អៗ និងកសាងខ្លួនប្រកបដោយសម្មត្ថភាពតាមរយៈមេរៀនរៀបប្រវត្តិរូបសម្រាប់ការដាក់ពាក្យចូលធ្វើការ។ ឥឡូវខ្ញុំមានការងារល្អមួយធ្វើហើយ! អរគុណ!”
មិថុនា
5/5