របៀបចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានទំហំផ្ទុកឯកសារលើពពក ១០០GB ឥតគិតថ្លៃ

បច្ចុប្បន្នទំហំនៃទិន្នន័យលក្ខណៈឌីជីថលកើនឡើងយ៉ាងគំហុកពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ បង្កើតឲ្យមានជាតម្រូវការ និងការលំបាកមួយចំនួនសម្រាប់ដំណោះស្រាយនៃការរក្សាទុកទិន្នន័យទាំងនោះ។ ប្រសិនបើអ្នកមានឯកសារច្រើន មានរូបថត ឬថតវីដេអូច្រើនជាប្រចាំ ច្បាស់ណាស់ការរក្សាទុកទិន្នន័យឲ្យបានល្អគឺជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវការចាំបាច់បំផុត។

ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានដំណោះស្រាយមួយសម្រាប់ចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយនៃការរក្សាទិន្នន័យ។ ប៉ុន្តែមុននឹងចែករំលែក ខ្ញុំចង់លើកនូវចំណុចមួយដែលអ្នកគួរស្វែងយល់ដូចខាងក្រោម៖

ឧបករណ៍ផ្ទុកប្រើគ្រឿងរឹង (Hard Drive) – នេះគឺជាប្រភេទនៃការផ្ទុកឯកសារចូលទៅក្នុងឧបករណ៍គ្រឿងរឹងមានដូចជា កាតចងចាំ (Memory card), ប្រអប់ផ្ទុកទំហំតូច (Flash card), ប្រអប់ផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្រៅឧបករណ៍ (External), ឌីសផ្ទុកទិន្នន័យផ្ទៃក្នុង (Hard Disk)។ល។
ការផ្ទុកទិន្នន័យនៅលើពពក (Cloud Storage) គឺជាការរក្សាទុកទិន្នន័យរបស់អ្នកនៅលើអ៊ីនធឺណិត ឬលើពពកដែលអនុញ្ញាតិឲ្យអ្នកផ្ទុក ឬទាញយកទិន្នន័យតាមតម្រូវការបាននៅគ្រប់ទីកន្លែងមិនថាអ្នកធ្វើដំណើរ ឬនៅកន្លែងណាមួយឡើយ ឲ្យតែអ្នកមានអ៊ីនធឺណិតគឺអ្នកអាចប្រើប្រាស់វាបានហើយ។ ធម្មតាវាមានកំណត់ទំហំផ្ទុកដូចជាប្រព័ន្ទផ្ទុកគ្រឿងរឹងដែរ តែអ្នកអាចចូលប្រើប្រាស់វាបានតាមរយៈការចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធ ឬវេទិកានោះដោយប្រើឈ្មោះអ្នកប្រើ និងពាក្យសម្ងាត់។

ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំនឹងលើកយកកម្មវិធីមួយដែលអ្នកអាចចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានទំហំផ្ទុកឯកសាររហូតដល់ ១០០Gb (ជីហ្គាបៃត៍) ដោយឥតគិតថ្លៃ។

កម្មវិធីនេះឈ្មោះថា Degoo ផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវលក្ខណៈពិសេសដែលអ្នកអាចប្រើប្រាស់វាបាននៅលើអ៊ីនធឺណេត និងនៅលើទូរស័ព្ទដៃដូចអ្នកគ្រាន់តែទាញយកកម្មវិធីពី Google Play ឬ App iOS store តែបុណ្ណោះ។

សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នារីករាយ និងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីអត្ថបទនេះ។ សូមចែករំលែកតំណរភ្ជាប់នេះទៅកាន់មិត្តភក្តិផ្សេងទៀតនៅលើបណ្តាញសង្គមរបស់អ្នក។

Scroll to Top