មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការរៀនលេងឧបករណ៍កាលីមបា

  • by
Khmer Kalimba

មេរៀននេះត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់មិត្តទាំងអស់គ្នាដែលមាននិស្ស័យចូលចិត្តលេងឧបករណ៍តន្ត្រី ពិសេសជាមួយនឹងពិនលេងដោយប្រើម្រាមដៃ។ អ្នកគ្រាន់តែចំណាយពេលបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីបង្កើតនូវទឹកដមសម្លេងតន្ត្រីដ៏ពោរពេញទៅដោយភាពស្រស់ស្រាយ បំពេរអារម្មណ៍ និងសម្រាប់ជាការកំសាន្ត។ ខាងក្រោមនេះគឺជាមេរៀនសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមរៀនឧបករណ៍កាលីមបានេះជាលើកដំបូង និងសម្រាប់អ្នកធ្លាប់លេងឧបករណ៍តន្ត្រីផ្សេងៗទៀតពីមុនមក។

ព័ត៌មានអំពីវគ្គសិក្សា

Categories:

Course Instructor

Piseth Piseth Author

បញ្ចុះតម្លៃពិសេស

$27
1 year of access