ថ្នាក់រៀនលើបណ្តាញ

graphic design for social media

របៀបរចនាក្រាហ្វិកផ្សព្វផ្សាយលើបណ្តាញសង្គម

មេរៀនការរចនាក្រាហ្វិកនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម ក្រុមហ៊ុន ឬសេវាកម្មនានាដែលមានបំណងធ្វើឲ្យការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់ពួកគាត់កាន់តែមានភាពទាក់ទាញ និងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីអតិថិជនគោលដៅរបស់គាត់។ វគ្គសិក្សាត្រូវបានរៀបចំឡើងផ្តោតសំខាន់លើអ្នកប្រើប្រាស់ធម្មតាដែលមិនមានជំនាញលើផ្នែកក្រាហ្វិកឌីស្សាញតែអាចឌីស្សាញបានស្រស់ស្អាតដូចជាអ្នកជំនាញដែរ។ សម្រាប់អ្នកជំនាញមេរៀននេះនឹងជួយដុសខាត់លោកអ្នកឲ្យឡើងឈានទៅមួយកម្រិតទៀត ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទទួលបានការទស្សនាជក់ចិត្តលើទឹកដៃរបស់អ្នក!

ព័ត៌មានអំពីវគ្គសិក្សា

Categories:

Course Instructor

Piseth Piseth Author

បញ្ចុះតម្លៃពិសេស

$27
1 year of access

សេចក្តីផ្តើម

ចំណងជើងរូបភាព

ហ្វេសប៊ុក

យូធូប

ធ្វីតធើ

អ៊ីនស្តាក្រាម

មេរៀនអនុវត្តន៍